Obecné dokumenty ke stažení :

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020.pdf

Souhlas s nakládáním s dokumenty a osobními údaji uživatele služeb.pdf 

Rozhodnutí o registraci.pdf

Provozní řád Agentury pro občany.pdf

Rozhodnutí JMK o pověření vykonávat oprávněnou činnost.pdf

Pravidla pro uživatele služeb.pdf

Etický kodex sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.pdf 

Dotazník zpětné vazby pro uživatele služeb.pdf

Výroční zpráva – 2020.pdf

Agentura pro občany – Ceník terapie 2022 

Z Cochemské praxe: 20 proseb dětí Milá maminko a milý tatínku.pdf

Terapie a mediace.pdf

Projekt – Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu – podpora komunitní práce a fakultativních činností pro území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

 

Občanská poradna- dokumenty ke stažení:

Pověření OSP 2022.pdf 

Občanská poradna leták.pdf 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi- dokumenty ke stažení:

 Služby SAS- Veřejný závazek.pdf

Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – leták

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – leták s mapou k vytisknutí

 

Programy všeobecné primární prevence (VPP) rizikového chování –

dokumenty ke stažení :

Dohoda se školním zařízením o realizaci programu VPP.pdf

Informace o poskytování programu VPP pro školy.pdf

Objednávka programu VPP.pdf

Nabídka  programů VPP.pdf

Certifikát pro programy školské všeobecné primární prevence.pdf