Terapie a mediace pro rodiny

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010183

Zahájení projektu: 1. 4. 2019

Ukončení projektu: 31. 3. 2022

Cílová skupina: Osoby ohrožené vícenásobnými riziky, Rodiče samoživitelé

Globálním cílem projektu je poskytnout komplexní systematickou pomoc rodině a posílit její zdravé fungování.

Projekt představuje systematické řešení problému v rodině formou odborné terapie a mediace. Jedná se především o rodiny s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení. Cílová skupina nemá dostatek vlastních zdrojů a kompetencí pro řešení problémů, a proto selhává ve všech oblastech svého života.

Projekt reaguje na poptávku cílové skupiny a dalších institucí po dostupné systematické pomoci a podpoře rodiny v krizové a rizikové situaci. V rámci projektu bude nejdříve vytvořena a následně ověřována metodika mediační a terapeutické práce s rodinou. Aktivity projektu doplňují a navazují na poskytované sociální služby Odborné sociální poradenství a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Aktivity projektu jsou: Vytvoření metodiky terapeutické a mediační práce, Poskytování mediace, terapie a  skupinová terapie

Hlavní cíle projektu jsou:

1) Vytvoření stabilní odborné pomoci pro cílovou skupinu, která bude doplňovat nebo navazovat na

poskytované sociální služby

2) Zpracování metodiky terapeutické a mediační práce a její ověřování v rámci projektu

3) Zvýšení kompetencí cílové skupiny pro vlastní rozhodování

4) Podpora při hledání vlastních zdrojů v rodině

5) Podpora při řešení konfliktů cílové skupiny

 

Projekt Terapie a mediace pro rodiny organizace je spolufinancován Evropskou unií.

Evropská unie

Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost