Pomáháme rodinám

Projekt byl podpořen z Nadace ČEZ.

Výše nadačního příspěvku: 70.000 Kč

Doba realizace projektu: 14.10.2020 – 14.10.2021

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované služby „mediace“. Pracovnice řeší často komplikované mediační spory. V současné době jsou schopny poskytovat mediaci dvě vyškolené pracovnice, které absolvovaly obecné kurzy mediace. Ukazuje se potřeba dalšího dlouhodobějšího vzdělávání v oblasti rodinné mediace.

V průběhu roku 2021 se dvě pracovnice zúčastnily 12 denního výcviku mediace. Výcvik probíhal v Olomouci a byl rozdělen na teoretickou a praktickou část v celkovém rozsahu 100 hodin v následujících termínech: I. díl     10.-12.9. 2021,   II. díl    24.-26.9. 2021, III.díl    8.-10.10., IV.díl    22.-24.10. (vzhledem ke covidové situaci nemohl výcvik mediace proběhnout v dříve plánovaných termínech).

Teoretická část byla věnována vysvětlení procesu mediace, roli a úkolům mediátora, přípravě stran na mediaci a na výstupy mediace. Pracovnice získaly odpovědi na otázky: Co je to mediace? Jaké jsou fáze mediace? Kdy je mediace vhodná/nevhodná? Jaké spory je možné v mediaci řešit? Jaký je výstup z mediace?

V praktické části se účastnice výcviku věnovaly reálným kauzám z mediace, vstupovaly  do role mediátora a praktickým nácvikem si osvojovaly dovednosti k vedení mediace.

Díky projektu má organizace nyní 3 pracovnice vyškolené v mediaci, což má jednak pozitivní dopad na jejich zastupitelnost, ale také na schopnost pokrýt poptávku všech zúčastněných stran. Mediace pomáhá zmírňovat dopady na dítě z rozchodu rodičů.