Pomáháme rodinám

Projekt byl podpořen z Nadace ČEZ.

Výše nadačního příspěvku: 70.000 Kč

Doba realizace projektu: 14.10.2020 – 14.10.2021

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované služby „mediace“. Pracovnice řeší často komplikované mediační spory. V současné době jsou schopny poskytovat mediaci dvě vyškolené pracovnice, které absolvovaly obecné kurzy mediace. Ukazuje se potřeba dalšího dlouhodobějšího vzdělávání v oblasti rodinné mediace.

V rámci projektu absolvují dvě pracovnice cílené dlouhodobé vzdělávání v oblasti mediace, čímž si zvýší své odborné znalosti a zkušenosti.