Výrobky klientů terapeutické komunity ze šicí dílny.