Energetičtí šmejdi se nezalekli ani koronaviru

Ani koronavirová krize, ani nouzový stav, ani vládní opatření nezabránili v podnikání tzv. energetických šmejdů. V posledním půlroce se v poradně opět objevila témata podvodníků s energiemi, kdy klienti často podepsali různé smlouvy a ani nevěděli, k čemu se ve skutečnosti zavázali. Naposledy se jednalo o  Přihlášku do výběrového řízení. Staré známé aukce, kde zejména „kvalitně“ proškolení podomní prodejci navštěvují především seniory, kteří často žijí již sami a pod příslibem levnější energie, a že nehrozí žádné pokuty, a že za ně vše vyřídí, odchází s podpisem a plnou mocí. Klienti podepsali velmi často něco, čemu nerozuměli, ani to celé nečetli (říkají, že jim to přečetli) a naprosto netuší, jaké dopady to může mít, a že pokuty právě hrozí, zjistí ve chvíli, kdy jsou jim z jedné nebo druhé strany vystaveny. 14denní lhůtu k odstoupení od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nestihnou ve většině případů proto, že po odchodu oněch zástupců různých firem zapomenou, že udělali něco, co by mohlo mít tyto následky.

V poradně je vyslechneme, snažíme se ověřit dle dokumentace, kterou mají k dispozici, jak jejich situace ve skutečnosti vypadá, k čemu se zavázali a kdo jedná jejich jménem. Pomáháme jim se zorientovat. V případě, že to na základě předložené dokumentace nelze a informace jsou nejasné i pro poradnu, doptáváme se sami telefonicky dodavatelů uvedených v dokumentech (často jsou minimálně dva dodavatelé a jeden zprostředkovatel). Když se ani tak více nedozvíme, obracíme se společně s klientem na Energetický regulační úřad (ERU) písemným podnětem. ERU nám i dříve v situacích klientů pomohl věc řešit. Minimálně jsou schopni zjistit, jaké smlouvy jsou na jednotlivá odběrná místa uzavřeny a pokud je to možné, sami se do řešení zapojují. Některé případy se daří zdárně vyřešit a hrozba pokuty je zažehnána. Máme bohužel zkušenosti i s  tím, že věc nešla zcela vyřešit tak, jak by si klient přál. Někdy opravdu musí uhradit pokutu jednomu z dodavatelů (tu menší). Zpravidla pak pomáháme klientům požádat alespoň o splátkový kalendář. Vždy jsme se snažili o osvětu, vždy – i po bitvě zdůrazňujeme níže uvedená preventivní opatření.

Rádi bychom se připojili k mnoha pomáhajícím organizacím a poradnám v boji proti nekalým praktikám v energiích, doporučili přečíst si a sdílet mezi své bližní, zvláště ty nejvíce zranitelné, vybrané rady z desatera obrany:

  1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka.
  2. Vždy se ptejte, zda se bavíte  přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem.Je v tom veliký rozdíl.
  3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod.
  4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii.
  5. Během telefonického hovoru se k ničemu nezavazujte.
  6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma“.
  7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici.
  8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili.
  9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku.
  10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. den po zahájení dodávek.

 

https://www.eru.cz/cs/desatero-obrany

https://www.eru.cz/cs/informacni-centrum