Budujeme komunitu od úsvitu do úsvitu – podpora komunitní práce a fakultativních činností pro území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_008/0000060

Zahájení projektu: 1. 1. 2023

Ukončení projektu: 31. 12. 2025

Tento projekt od ledna 2023 navazuje na velmi úspěšný projekt Terapie a mediace pro rodiny. Hlavním cílem projektu je poskytnout komplexní systémovou pomoc rodině a posílit její zdravé fungování. Cílové skupině je nabídnuta odborná pomoc v podobě několika aktivit.

 

Aktivity:

  • mediace – podpora rodiny v komunikaci, obnově dialogu a schopnosti domlouvat se (pár se může zúčastnit 5 setkání po 2 hodinách (max. 10 hodin)
  • rodinná terapie – individuální (1 osoba se může zúčastnit 5 setkání/1 hod., max. 5 hodin)
  • skupinová terapie (motivační a tematické skupiny)
  • asistovaný kontakt – navázání, obnovení nebo udržení vztahů dítěte s rodičem, se kterým trvale nežije (rodina = 8 setkání/2 hod., max. 16 hodin)
  • všechny aktivity jsou v rámci projektu poskytovány ZDARMA

 

Komu je projekt určen?

  • rodinám s dětmi – osobám ohroženým vícenásobnými riziky (nedostatečná schopnost rodičů zabezpečit životní potřeby dětí, výchovné problémy u dětí, existenční problémy, konflikty v oblasti úpravy péče o děti před či po rozvodu)
  • dospělým se zdravotním či sociálním znevýhodněním – osobám ohroženým vysokou nezaměstnaností, nízkým příjmem, dluhy v rodině, závislostí v rodině

 

O zařazení do projektu rozhoduje terapeut/mediátor. Při vstupu do projektu je nutné vyplnit monitorovací list podpořené osoby.