Ukončení projektu Terapie a mediace pro rodiny

23. 11. 2022 13:22

V období od 1.4.2019 do 31.10.2022 na Agentuře pro občany probíhal dotační Evropský projekt Terapie a mediace pro rodiny. V rámci projektu byly poskytovány bezplatně služby v rodinné terapii, mediacích a skupinových terapiích. Během tříletého období využilo některou z aktivit 217 osob.  Rodinnou terapie v celkovém rozsahu 462 hodin využilo 116 osob, mediační setkání využilo 72 osob (36 párů), a proběhlo celkem 18 skupinových terapií. Klienti se v rámci projektu mohli účastnit více aktivit, či je různě kombinovat.

Pomocí vytvoření stabilní odborné pomoci pro cílovou skupinu, zvýšení kompetencí cílové skupiny pro vlastní rozhodování, podpory při hledání vlastních zdrojů a samostatného řešení problémů, podpory při řešení konfliktů a systematické práce s cílovou skupinou se dařilo vytvářet prostředí důvěry, kde mají klienti lepší schopnost bezpečného kritického náhledu na svůj život a šanci získat podporu pracovat na změnách ve svém životě.

Díky projektu se nám také podařilo významně prohloubit spolupráci především s OS Hodonín a OSPODy v regionu. Zájem o klíčové aktivity měl vzrůstající tendenci, což nás motivovalo k podání dalšího projektu zaměřujícího se na podporu posilování rodinných vazeb s cílem podpořit soudržnost a funkčnost rodinných vazeb.

Významnost projektu spočívala také v jeho dostupnosti, kdy na podporu dosáhly i rodiny, které by běžně nemohli tuto pomoc využít (např. z finančních důvodů).