Rozvolnění krizových opatření od 27. 04. 2020

30. 4. 2020 7:52

Vážení klienti,
dovolujeme si Vás tímto informovat o harmonogramu uvolňování opatření řešící opětovné zprovoznění poskytovaných sociálních služeb, jejichž činnost byla dočasně omezena usnesením vlády č. 207 a č. 239.
Probíhat budou postupně ve všech službách a formách poskytovaných Agenturou pro občany a to následujícím způsobem:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Od 11. 5.2020 se obnovují terénní formy poskytování služby SAS v plném rozsahu za předpokladu dodržování obecně platných opatření s využitím ochranných pomůcek.*
Od 25. 5. 2020 se plně obnovují terénní i ambulantní formy poskytování služby SAS v plném rozsahu, pro individuální konzultace (1 pracovník + 1 klient/rodina), maximální počet osob v prostorách služby při paralelní práci jsou 4 osoby (nezapočítávají se pracovníci mimo kontakt s klienty), za předpokladu dodržování obecně platných opatření s využitím ochranných pomůcek.*
Od 25.5.2020 se obnovují služby asistovaného kontaktu a asistovaného předávání za předpokladu dodržování obecně platných opatření s využitím ochranných pomůcek.*

Občanská poradna
Od 7. 5. 2020 se plně obnovují služby občanské poradny ambulantní formou a služby právní poradny za předpokladu dodržování obecně platných opatření s využitím ochranných pomůcek. *
Od 11.5.2020 se plně obnovují služby občanské poradny v obci Svatobořice – Mistřín a ve městě Vracov za předpokladu dodržování obecně platných opatření s využitím ochranných pomůcek.*

Terapie a mediace v rodinách
Od 11. 5. 2020 se plně obnovují služby terapie a mediace v rodinách za předpokladu dodržování obecně platných opatření s využitím ochranných pomůcek. *
Klienti se do zařízení dostaví až v přesně stanovenou hodinu a použijí desinfekci u vstupu do agentury.
Od 25. 5. 2020 se obnovují skupinové aktivity s max. počtem 8 osob + 2 pracovníci za předpokladu dodržování obecně platných opatření s využitím ochranných pomůcek. *

Obecně platná opatření:
– Poskytovatel i uživatelé služeb jsou vybaveni dostatkem roušek a dezinfekce
– Při poskytování služby dodržování min. rozestupů 2 m
– Průběžná dezinfekce povrchů a předmětů používaných při kontaktu s klienty
– Každodenní dezinfekce prostorů, větrání místností
– Používání pouze omyvatelných a pratelných pomůcek
– Používání pouze jednorázových papírových ručníků
– Plánování času příchodu a odchodu uživatelů
Poskytnutí služby je podmíněno podepsáním čestného prohlášení ohledně bezinfekčnosti uživatele

*Ochranné pomůcky:
Pracovníci: roušky, ochranné štíty, dezinfekce, rukavice, návleky na boty (v domácnosti)
Uživatele služeb: roušky, návleky na boty (při ambulantní formě), dezinfekce