Opatření od 1.3. – 21.3.2021

1. 3. 2021 9:39

Vážení klienti,

v reakci na vládní nařízení ze dne 26. února 2021 č. 211 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu:

  • zůstávají služby Agentury pro občany otevřeny ambulantní (osobní) a distanční formou – telefon, email, skype, zoom
  • terénní službu poskytujeme pouze v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob dle nařízení vlády
  • žádáme klienty ambulantní služby, aby v případě jakéhokoliv náznaku respiračního onemocnění (rýma, nachlazení, kašel, zvýšená teplota, nemoc), či jiných zdravotních problémů, službu osobně nekontaktovali. V opačném případě služba nebude pracovníkem osobně poskytnuta
  • žádáme klienty terénní služby, aby informovali pracovníky služby o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19 u zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění
  • služby mohou být těmto klientům poskytnuty distanční formou
  • žádáme, aby klienti v našem zařízení i při poskytování služby v terénu používali respirátory a desinfekci jako preventivní opatření

Děkujeme za pochopení