OCHRANNÁ OPATŘENÍ OD 27.10.2020

27. 10. 2020 9:43

Ve dnech 29.10. – 30.10. ZAVŘENO

– po dobu dalších 14 dnů (2.11. – 13.11.2020) služby poskytovány převážně distanční formou (telefon, email)

– po předchozí telefonické domluvě možno využít i skype, zoom

– ochranná a preventivní opatření (roušky, desinfekce, …) trvají

  • Žádáme, aby služby nevyužívaly osoby, které vykazují známky nachlazení, nemoci, jsou v karanténě či byly v posledních 14 dnech v dosahu osoby pozitivní na COVID – 19. Služby mohou být těmto lidem poskytnuty distanční formou.
  • Žádáme, aby uživatelé služeb v našem zařízení i při poskytování služby v terénu používali roušku a desinfekci jako preventivní opatření.
  • Pracovníci služby budou dbát všech opatření a pokynů dle nařízení a viz výše rovněž.

Děkujeme za pochopení