OCHRANNÁ OPATŘENÍ OD 12.10.2020

14. 10. 2020 8:12
  • Žádáme, aby služby nevyužívaly osoby, které vykazují známky nachlazení, nemoci, jsou v karanténě či byly v posledních 14 dnech v dosahu osoby pozitivní na COVID – 19. Služby mohou být těmto lidem poskytnuty distanční formou – telefon, email, skype (přesný čas je nutno domluvit předem).
  • Žádáme, aby uživatelé služeb v našem zařízení i při poskytování služby v terénu používali roušku a desinfekci jako preventivní opatření.
  • Pracovníci služby budou dbát všech opatření a pokynů dle nařízení a viz výše rovněž.

Děkujeme za pochopení